Bengali Poem-দিব্যরুপিণী


       
Lord's Eye

Bengali Poem-দিব্যরুপিণী                          মনের আঙিনায় দেখি বারেবারে 
                         এক তরুণীর মুখকে ,
                 কলস হাতে আঁকাবাঁকা পথ ধরে
                         চলেছে নদীর দিকে। 

                শুভ্র চরণের কোমল আঘাত 
                           ধরণীকে স্পর্শ করেছে ,
                         মোর পাশ দিয়েই যেন সেই
                           দিব্যরূপিণী হাঁটিছে। 

                বায়ুর হিল্লোলের মাঝেই শুনি
                             বাজছে নুপুর ধ্বনি  
                    যেন ভুবন জ্যোতির ডাক শুনিয়ে 
                           ছড়ালো প্রেমের বাণী। 

                 ঘন কৃষ্ণ চক্ষু তারকায় 
                       স্নেহের  হাসি মাখা 
                  মনের ক্যানভাসে স্বপ্নের তুলিতে 
                       তার ভালোবাসার ছবি আঁকা ।
                                    

                                                                                           ___________
                            
                       
                   
                         

No comments